یو اف سی 2019

نوامبر 10, 2019
دانلود یو اف سی فایت نایت 163

دانلود یو اف سی فایت نایت 163

نوامبر 3, 2019

دانلود یو اف سی 244

اکتبر 26, 2019

دانلود یو اف سی فایت نایت 162

اکتبر 19, 2019

دانلود ESPN 6

اکتبر 13, 2019

دانلود یو اف سی فایت نایت 161

اکتبر 10, 2019

یو اف سی 242

اکتبر 10, 2019

دانلود یو اف سی 243

آگوست 18, 2019
بو اف سی 241

دانلود یو اف سی 241

آگوست 4, 2019
یو اف سی 5 در ESPN

دانلود یو اف سی 5 در ESPN

فوریه 13, 2019
یو اف سی 234

دانلود یو اف سی 234